Archiwum regulamin promocji

Promocja do -40% na cały asortyment.

 

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Promocja do -40% na cały asortyment".

2. Organizatorem akcji promocyjnej ,„Promocja do -40% na cały asortyment” jest Wydawnictwo MARTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Piwonicka 8, 62-800 Kalisz, NIP: 618-20-75-112, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000537552 o kapitale zakładowym 3 687 000 zł zwane dalej Organizatorem.

3. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Promocji na zasadach określonych w Informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Wydawnictwie MARTEL Sp. z o.o.

4. Promocja obowiązuje w dniach od 16.03.2020 do 29.03.2020. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zawarcia prawnie zobowiązującej obie strony umowy sprzedaży.

5. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo – promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

6. Promocja dotyczy asortymentu dostępnego w sklepie internetowym www.wydawnictwomartel.pl

7. Warunki i zasady składania zamówień, płatności, dostawy oraz reklamacji w sklepie internetowym Organizatora www.wydawnictwomartel.pl określa Regulamin zakupów dostępny pod adresem http://wydawnictwomartel.pl/regulamin,10,10.htm

8. Obniżona cena produktu dotyczy jednej jego sztuki,

9. Organizator nie przewiduje zamiany prawa do rabatu na inne świadczenia lub ekwiwalent pieniężny.

10. Promocja nie łączy się z innymi rabatami, kodami rabatowym lub promocjami.

11. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

12. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty/produkty z obniżoną ceną. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji,

13. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji,

14. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient sklepu internetowego Organizatora - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych - który dokona w okresie obowiązywania Promocji zakupu produktów objętych promocją.

15. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie http://wydawnictwomartel.pl/regulamin,10,10.htm

16. W granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa Wydawnictwo MARTEL ma prawo skrócić lub odwołać okres trwania promocji poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie sklepu internetowego www.wydawnictwomartel.pl . Zmiana lub odwołanie okresu trwania promocji nie ma skutku wobec praw nabytych - umów zawartych przed zmianą lub odwołaniem Regulaminu.

17. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na http://wydawnictwomartel.pl/regulamin,10,10.htm oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

 

kod rabatowy akcji #BookChallengeKalisz -40%: FILIA NR 16

 

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „kod rabatowy akcji #BookChallengeKalisz -40%: FILIA NR 16”.

2. Organizatorem akcji promocyjnej ,,kod rabatowy akcji #BookChallengeKalisz -40%: FILIA NR 16” jest Wydawnictwo MARTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Piwonicka 8, 62-800 Kalisz, NIP: 618-20-75-112, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000537552 o kapitale zakładowym 3 687 000 zł zwane dalej Organizatorem

3. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Promocji na zasadach określonych w Informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Wydawnictwie MARTEL Sp. z o.o.

4. Promocja obowiązuje w dniach od 09.09.2019 do odwołania. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zawarcia prawnie zobowiązującej obie strony umowy sprzedaży.

5. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo – promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

6. Promocja dotyczy asortymentu dostępnego w sklepie internetowym www.wydawnictwomartel.pl, po za asortymentem w zakładce PROMOCJE,

7. Warunki i zasady składania zamówień, płatności, dostawy oraz reklamacji w sklepie internetowym Organizatora www.wydawnictwomartel.pl określa Regulamin zakupów dostępny pod adresem http://wydawnictwomartel.pl/regulamin,10,10.htm

8. Obniżona cena produktu dotyczy jednej jego sztuki,

9. Organizator nie przewiduje zamiany prawa do rabatu na inne świadczenia lub ekwiwalent pieniężny.

10. Promocja nie łączy się z innymi rabatami, kodami rabatowym lub promocjami.

11. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

12. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty/produkty z obniżoną ceną. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji,

13. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji,

14. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient sklepu internetowego Organizatora - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych - który dokona w okresie obowiązywania Promocji zakupu produktów objętych promocją.

15. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie http://wydawnictwomartel.pl/regulamin,10,10.htm

16. W granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa Wydawnictwo MARTEL ma prawo skrócić lub odwołać okres trwania promocji poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie sklepu internetowego www.wydawnictwomartel.pl . Zmiana lub odwołanie okresu trwania promocji nie ma skutku wobec praw nabytych - umów zawartych przed zmianą lub odwołaniem Regulaminu.

17. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na http://wydawnictwomartel.pl/regulamin,10,10.htm oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

 

Promocja WEEKEND DARMOWEJ WYSYŁKI

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Weekend darmowej wysyłki”.

2. Organizatorem akcji promocyjnej ,,Weekend darmowej wysyłki" jest Wydawnictwo MARTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Piwonicka 8, 62-800 Kalisz, NIP: 618-20-75-112, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000537552 o kapitale zakładowym 3 687 000 zł zwane dalej Organizatorem

3. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Promocji na zasadach określonych w Informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Wydawnictwie MARTEL Sp. z o.o.

4. Promocja obowiązuje w dniach od 26.07.2019 do 28.07.2019. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zawarcia prawnie zobowiązującej obie strony umowy sprzedaży.

5. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo – promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

6. Promocja dotyczy całego asortymentu dostępnego w sklepie internetowym www.wydawnictwomartel.pl, przy zakupie o wartości powyżej 80 zł brutto, z uwzględnieniem innych promocji i rabatów.

7. Warunki i zasady składania zamówień, płatności, dostawy oraz reklamacji w sklepie internetowym Organizatora www.wydawnictwomartel.pl określa Regulamin zakupów dostępny pod adresem http://wydawnictwomartel.pl/regulamin,10,10.htm

8. Darmowa usługa kurierska dotyczy jednej jego sztuki,

9. Organizator nie przewiduje zamiany prawa do darmowej wysyłki na inne świadczenia lub ekwiwalent pieniężny.

10. Promocja łączy się z innymi rabatami, kodami rabatowym lub promocjami.

11. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

12. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkt/produkty z darmową wysyłką. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji,

13. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji,

14. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient sklepu internetowego Organizatora - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych - który dokona w okresie obowiązywania Promocji zakupu produktów objętych promocją.

15. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie http://wydawnictwomartel.pl/regulamin,10,10.htm

16. W granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa Wydawnictwo MARTEL ma prawo skrócić lub odwołać okres trwania promocji poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie sklepu internetowego www.wydawnictwomartel.pl . Zmiana lub odwołanie okresu trwania promocji nie ma skutku wobec praw nabytych - umów zawartych przed zmianą lub odwołaniem Regulaminu.

17. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na http://wydawnictwomartel.pl/regulamin,10,10.htm oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

9788366330245 Odgłosy zwierząt w lesie9788366330245 Odgłosy zwierząt w lesie rewers Bestseller

9788366330245
12.99PLN
9788366330894 Kolorowanka z naklejkami Alfabet9788366330894 Kolorowanka z naklejkami Alfabet - rewers Nowość

9788366330894
7.99PLN
e-katalog
Bezpieczne płatności
Zamów przez telefon
Darmowa wysyłka od

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?