Regulamin promocji

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

 

Promocja do -40% na cały asortyment.

 

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Promocja do -40% na cały asortyment".

2. Organizatorem akcji promocyjnej ,„Promocja do -40% na cały asortyment” jest Wydawnictwo MARTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Piwonicka 8, 62-800 Kalisz, NIP: 618-20-75-112, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000537552 o kapitale zakładowym 3 687 000 zł zwane dalej Organizatorem.

3. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Promocji na zasadach określonych w Informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Wydawnictwie MARTEL Sp. z o.o.

4. Promocja obowiązuje w dniach od 16.03.2020 do 29.03.2020. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zawarcia prawnie zobowiązującej obie strony umowy sprzedaży.

5. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo – promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

6. Promocja dotyczy asortymentu dostępnego w sklepie internetowym www.wydawnictwomartel.pl

7. Warunki i zasady składania zamówień, płatności, dostawy oraz reklamacji w sklepie internetowym Organizatora www.wydawnictwomartel.pl określa Regulamin zakupów dostępny pod adresem http://wydawnictwomartel.pl/regulamin,10,10.htm

8. Obniżona cena produktu dotyczy jednej jego sztuki,

9. Organizator nie przewiduje zamiany prawa do rabatu na inne świadczenia lub ekwiwalent pieniężny.

10. Promocja nie łączy się z innymi rabatami, kodami rabatowym lub promocjami.

11. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

12. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty/produkty z obniżoną ceną. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji,

13. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji,

14. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient sklepu internetowego Organizatora - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych - który dokona w okresie obowiązywania Promocji zakupu produktów objętych promocją.

15. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie http://wydawnictwomartel.pl/regulamin,10,10.htm

16. W granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa Wydawnictwo MARTEL ma prawo skrócić lub odwołać okres trwania promocji poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie sklepu internetowego www.wydawnictwomartel.pl . Zmiana lub odwołanie okresu trwania promocji nie ma skutku wobec praw nabytych - umów zawartych przed zmianą lub odwołaniem Regulaminu.

17. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na http://wydawnictwomartel.pl/regulamin,10,10.htm oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

 

kod rabatowy akcji #BookChallengeKalisz -40%: FILIA NR 16

 

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „kod rabatowy akcji #BookChallengeKalisz -40%: FILIA NR 16”.

2. Organizatorem akcji promocyjnej ,,kod rabatowy akcji #BookChallengeKalisz -40%: FILIA NR 16” jest Wydawnictwo MARTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Piwonicka 8, 62-800 Kalisz, NIP: 618-20-75-112, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000537552 o kapitale zakładowym 3 687 000 zł zwane dalej Organizatorem

3. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Promocji na zasadach określonych w Informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Wydawnictwie MARTEL Sp. z o.o.

4. Promocja obowiązuje w dniach od 09.09.2019 do odwołania. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zawarcia prawnie zobowiązującej obie strony umowy sprzedaży.

5. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo – promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

6. Promocja dotyczy asortymentu dostępnego w sklepie internetowym www.wydawnictwomartel.pl, po za asortymentem w zakładce PROMOCJE,

7. Warunki i zasady składania zamówień, płatności, dostawy oraz reklamacji w sklepie internetowym Organizatora www.wydawnictwomartel.pl określa Regulamin zakupów dostępny pod adresem http://wydawnictwomartel.pl/regulamin,10,10.htm

8. Obniżona cena produktu dotyczy jednej jego sztuki,

9. Organizator nie przewiduje zamiany prawa do rabatu na inne świadczenia lub ekwiwalent pieniężny.

10. Promocja nie łączy się z innymi rabatami, kodami rabatowym lub promocjami.

11. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

12. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty/produkty z obniżoną ceną. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji,

13. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji,

14. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient sklepu internetowego Organizatora - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych - który dokona w okresie obowiązywania Promocji zakupu produktów objętych promocją.

15. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie http://wydawnictwomartel.pl/regulamin,10,10.htm

16. W granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa Wydawnictwo MARTEL ma prawo skrócić lub odwołać okres trwania promocji poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie sklepu internetowego www.wydawnictwomartel.pl . Zmiana lub odwołanie okresu trwania promocji nie ma skutku wobec praw nabytych - umów zawartych przed zmianą lub odwołaniem Regulaminu.

17. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na http://wydawnictwomartel.pl/regulamin,10,10.htm oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 
REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

 

Promocja WEEKEND DARMOWEJ WYSYŁKI

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Weekend darmowej wysyłki”.

2. Organizatorem akcji promocyjnej ,,Weekend darmowej wysyłki" jest Wydawnictwo MARTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Piwonicka 8, 62-800 Kalisz, NIP: 618-20-75-112, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000537552 o kapitale zakładowym 3 687 000 zł zwane dalej Organizatorem

3. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Promocji na zasadach określonych w Informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Wydawnictwie MARTEL Sp. z o.o.

4. Promocja obowiązuje w dniach od 26.07.2019 do 28.07.2019. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zawarcia prawnie zobowiązującej obie strony umowy sprzedaży.

5. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo – promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

6. Promocja dotyczy całego asortymentu dostępnego w sklepie internetowym www.wydawnictwomartel.pl, przy zakupie o wartości powyżej 80 zł brutto, z uwzględnieniem innych promocji i rabatów.

7. Warunki i zasady składania zamówień, płatności, dostawy oraz reklamacji w sklepie internetowym Organizatora www.wydawnictwomartel.pl określa Regulamin zakupów dostępny pod adresem http://wydawnictwomartel.pl/regulamin,10,10.htm

8. Darmowa usługa kurierska dotyczy jednej jego sztuki,

9. Organizator nie przewiduje zamiany prawa do darmowej wysyłki na inne świadczenia lub ekwiwalent pieniężny.

10. Promocja łączy się z innymi rabatami, kodami rabatowym lub promocjami.

11. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

12. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkt/produkty z darmową wysyłką. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji,

13. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji,

14. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient sklepu internetowego Organizatora - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych - który dokona w okresie obowiązywania Promocji zakupu produktów objętych promocją.

15. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie http://wydawnictwomartel.pl/regulamin,10,10.htm

16. W granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa Wydawnictwo MARTEL ma prawo skrócić lub odwołać okres trwania promocji poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie sklepu internetowego www.wydawnictwomartel.pl . Zmiana lub odwołanie okresu trwania promocji nie ma skutku wobec praw nabytych - umów zawartych przed zmianą lub odwołaniem Regulaminu.

17. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na http://wydawnictwomartel.pl/regulamin,10,10.htm oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

9788365807281 Baśniowa Akademia Zdrowia9788365807281 Baśniowa Akademia Zdrowia rewers Promocja

9788365807281
24.99PLN 19.99PLN
9788366330009 Odgłosy zwierząt na łące 9788366330009 Odgłosy zwierząt na łące  rewers Bestseller

9788366330009
12.99PLN
9788366330702 Kolorowanka wodna Dinozaury9788366330702 Kolorowanka wodna Dinozaury - rewers Nowość

9788366330702
7.99PLN
e-katalog
Bezpieczne płatności
Zamów przez telefon
Darmowa wysyłka od

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?