Regulamin promocji


REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJRabat na cały asortyment -40% z kodem rabatowym „wydawnictwomartel”

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą Rabat na cały asortyment -40% z kodem rabatowym „wydawnictwomartel".

2. Organizatorem akcji promocyjnej Rabat na cały asortyment -40% z kodem rabatowym „wydawnictwomartel” jest Wydawnictwo MARTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Piwonicka 8, 62-800 Kalisz, NIP: 618-20-75-112, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000537552 o kapitale zakładowym 3 687 000 zł zwane dalej Organizatorem.

3. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Promocji na zasadach określonych w Informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Wydawnictwie MARTEL Sp. z o.o.

4. Promocja obowiązuje w dniach od 15.11.2020 do 31.12.2021 (do godziny 23:59:59). Datą decydującą o udziale w promocji jest data zawarcia prawnie zobowiązującej obie strony umowy sprzedaży.

5. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo – promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

6. Promocja dotyczy asortymentu dostępnego w sklepie internetowym www.wydawnictwomartel.pl

7. W celu skorzystania z promocji, należy dodać do koszyka dowolną ilość książek. Po wpisaniu kodu rabatowego "wydawnictwomartel", wartość zamówienia zmniejszy się o 40%.

8. Warunki i zasady składania zamówień, płatności, dostawy oraz reklamacji w sklepie internetowym Organizatora www.wydawnictwomartel.pl określa Regulamin zakupów dostępny pod adresem http://wydawnictwomartel.pl/regulamin,10,10.htm

9. Promocja nie łączy się z innymi rabatami.

10. Pojedyncze produkty można kupić w ilości max. 4 egzemplarzy tego samego produktu w jednym zamówieniu. Wydawnictwo MARTEL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulacji zamówień hurtowych (powyżej 4 egzemplarzy tego samo produktu w jednym zamówieniu).

11. Organizator nie przewiduje zamiany prawa do rabatu na inne świadczenia lub ekwiwalent pieniężny.

12. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

13. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty z obniżoną ceną. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

14. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

15. Uczestnikiem Promocji może być każdy zarejestrowany Klient sklepu internetowego Organizatora - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych - który dokona w okresie obowiązywania Promocji zakupu produktów objętych promocją z kodem rabatowym.

16. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie http://wydawnictwomartel.pl/regulamin,10,10.htm

17. W granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa Wydawnictwo MARTEL ma prawo skrócić lub odwołać okres trwania promocji poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie sklepu internetowego www.wydawnictwomartel.pl. Zmiana lub odwołanie okresu trwania promocji nie ma skutku wobec praw nabytych - umów zawartych przed zmianą lub odwołaniem Regulaminu.

18. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na http://wydawnictwomartel.pl/regulamin,10,10.htm oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

9788365807298 Niezwykłe Bajki  Zwierzaki Cudaki9788365807298 Niezwykłe Bajki - Zwierzaki Cudaki rewers Promocja

9788365807298
19.99PLN 13.99PLN
9788366753198 Najlepsze wypieki Beaty9788366753198 Najlepsze wypieki Beaty Nowość

9788366753198
19.99PLN
e-katalog
Bezpieczne płatności
Zamów przez telefon
Darmowa wysyłka od

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?