Regulamin promocji -40% z kodem rabatowym "WIOSNA"


REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

Rabat na cały asortyment -40% z kodem rabatowym „WIOSNA”

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą Rabat na cały asortyment -40% z kodem rabatowym „WIOSNA”.

2. Organizatorem akcji promocyjnej Rabat na cały asortyment -40% z kodem rabatowym „WIOSNA” jest Wydawnictwo MARTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Piwonicka 8, 62-800 Kalisz, NIP: 618-20-75-112, BDO: 000277982, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000537552 o kapitale zakładowym 3 687 000 zł zwane dalej Organizatorem.

3. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Promocji na zasadach określonych w Informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Wydawnictwie MARTEL Sp. z o.o.

4. Promocja obowiązuje w dniach od 07.05.2021 (od godziny 16:00:00) do 09.05.2021 (do godziny 23:59:59). Datą decydującą o udziale w promocji jest data zawarcia prawnie zobowiązującej obie strony umowy sprzedaży.

5. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo – promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

6. Promocja dotyczy asortymentu dostępnego w sklepie internetowym www.wydawnictwomartel.pl

7. W celu skorzystania z promocji, należy dodać do koszyka dowolną ilość książek. Po wpisaniu kodu rabatowego "MARTEL", wartość zamówienia zmniejszy się o 40%.

8. Warunki i zasady składania zamówień, płatności, dostawy oraz reklamacji w sklepie internetowym Organizatora www.wydawnictwomartel.pl określa Regulamin zakupów dostępny pod adresem http://wydawnictwomartel.pl/regulamin,10,10.htm

9. Promocja nie łączy się z innymi rabatami.

10. Pojedyncze produkty można kupić w ilości max. 4 egzemplarzy tego samego produktu w jednym zamówieniu. Wydawnictwo MARTEL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do anulacji zamówień hurtowych (powyżej 4 egzemplarzy tego samo produktu w jednym zamówieniu).

11. Organizator nie przewiduje zamiany prawa do rabatu na inne świadczenia lub ekwiwalent pieniężny.

12. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

13. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty z obniżoną ceną. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

14. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

15. Uczestnikiem Promocji może być każdy zarejestrowany Klient sklepu internetowego Organizatora - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych - który dokona w okresie obowiązywania Promocji zakupu produktów objętych promocją z kodem rabatowym.

16. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie http://wydawnictwomartel.pl/regulamin,10,10.htm

17. W granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa Wydawnictwo MARTEL Sp. z o.o. ma prawo skrócić lub odwołać okres trwania promocji poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie sklepu internetowego www.wydawnictwomartel.pl. Zmiana lub odwołanie okresu trwania promocji nie ma skutku wobec praw nabytych - umów zawartych przed zmianą lub odwołaniem Regulaminu.

18. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na http://wydawnictwomartel.pl/regulamin,10,10.htm oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

9788363546380 Piosenki Na Każdą Okazję + CD  (GWIAZDY ŚPIEWAJĄ)9788363546380 Piosenki Na Każdą Okazję + CD  (GWIAZDY ŚPIEWAJĄ) Promocja
9788362233533 ElementarzElementarz Bestseller

9788362233533
19.99PLN
e-katalog
Bezpieczne płatności
Zamów przez telefon
Darmowa wysyłka od

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?