Regulamin promocji „Kupuj kolorowanki z rabatem 50% na drugi produkt


REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Kupuj kolorowanki z rabatem 50% na drugi produkt - mieszaj dowolnie”.

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Kupuj kolorowanki z rabatem 50% na drugi produkt - mieszaj dowolnie”.

2. Organizatorem akcji promocyjnej „Kupuj kolorowanki z rabatem - mieszaj dowolnie” jest Wydawnictwo MARTEL Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Wrocławska 152, 62-800 Kalisz, NIP: 618-20-75-112, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000537552 o kapitale zakładowym 3 687 000 zł zwane dalej Organizatorem.

3. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Promocji na zasadach określonych w informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Wydawnictwie MARTEL Sp. z o.o.

4. Promocja obowiązuje w dniach od 23.02.2023 do odwołania. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zawarcia prawnie zobowiązującej obie strony umowy sprzedaży.

5. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo – promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

6. Promocja dotyczy asortymentu dostępnego w sklepie internetowym www.wydawnictwomartel.pl:

a) seria kolorowanek aktywizujących z naklejkami;

b) seria białych kolorowanek;

c) seria Geniusz z naklejkami;

d) seria „Słodkie maluszki i ich rodzice”.

7. W celu skorzystania z promocji należy dodać do koszyka 2 dowolne kolorowanki z naklejkami. Po wpisaniu kodu rabatowego „kolorowanki”, cena jednej z nich wyniesie 5,00 zł.

8. Warunki i zasady składania zamówień, płatności, dostawy oraz reklamacji w sklepie internetowym Organizatora www.wydawnictwomartel.pl określa Regulamin zakupów dostępny pod adresem http://wydawnictwomartel.pl/regulamin,10,10.htm

9. Promocja nie łączy się z innymi rabatami.

10. Organizator nie przewiduje zamiany prawa do rabatu na inne świadczenia lub ekwiwalent pieniężny.

11. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

12. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkty z obniżoną ceną. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta - Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.

13. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

14. Uczestnikiem Promocji może być każdy zarejestrowany Klient sklepu internetowego Organizatora - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych - który dokona w okresie obowiązywania Promocji zakupu produktów objętych promocją z kodem rabatowym.

15. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie:http:// wydawnictwomartel.pl/regulamin,10,10.htm

16. W granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa Wydawnictwo MARTEL ma prawo skrócić lub odwołać okres trwania promocji poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie sklepu internetowego www.wydawnictwomartel.pl. Zmiana lub odwołanie okresu trwania promocji nie ma skutku wobec praw nabytych - umów zawartych przed zmianą lub odwołaniem Regulaminu.

17. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na: http:// wydawnictwomartel.pl/regulamin,10,10.htm oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

9788366753709 Miś Foszek nie chce jeść warzyw9788366753709 Miś Foszek nie chce jeść warzyw Bestseller

9788366753709
12.99PLN
9788367668972 Emi boi się spać9788367668972 Emi boi się spać Nowość

9788367668972
34.99PLN
e-katalog
Bezpieczne płatności
Zamów przez telefon
Darmowa wysyłka od

Newsletter

Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?